Auteur archieven: Havas

Aflossing belastingschulden

Aflossing belastingschulden

De terugbetalingsregeling wordt ruimhartiger. Om ondernemers een adempauze te geven op het moment dat de economie weer van het slot gaat, wordt de datum waarop zij uiterlijk moeten starten met het aflossen van de opgebouwde belastingschuld verplaatst van 1 oktober 2021 naar 1 oktober 2022.

NOW 4

NOW 4

De NOW wordt vrijwel ongewijzigd voortgezet. Dat betekent dat de NOW 4 zal lopen van 1 juli tot en met 30 september 2021. De volgende parameters blijven ongewijzigd: het maximale vergoedingspercentage van 85%, de loonsomvrijstelling van 10% van de loonsom, het minimale omzetverlies van 20%, de forfaitaire opslag van 40% en de maximale vergoeding per werknemer van tweemaal het maximumdagloon

Prinsjesdag 2020 & het belastingplan 2020

Prinsjesdag 2020 - Belastingplan 2020

Op Prinsjesdag is het belastingplan 2021 gepresenteerd. De zelfstandigenaftrek zou al verlaagd worden naar € 5.000 in negen jaar tijd. In het belastingplan 2021 wordt nu aangegeven dat dit nog sneller zal geschieden. Tegelijkertijd wordt er komende jaren minder vennootschapsbelasting geheven.

Kabinet verlengt coronasteun banen en economie tot en met 2021

Kabinet verlengt coronasteun

De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen […]